Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Năm, 21/07/2022

     Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phường; Công văn số 502/UBND-VP6 ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

     Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững, Sở Du lịch yêu cầu các khu, điểm du lịch, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

     1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; đặt tính mạng, sức khỏe của con người lên trên hết, trước hết; phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng.

     2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, đảm bảo chủ động, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở lại. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị); Công thức 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

     3. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, quảng bá trên nền tảng mạng xã hội, bán dịch vụ online, thanh toán trực tuyến (không dùng tiền mặt)... hướng dẫn thực hiện “đăng ký điểm kiểm dịch” bằng giải pháp QRCode và treo/dán các mã QR Code được cấp kèm theo hướng dẫn tại tất cả các cổng/cửa ra vào; bố trí nhân viên hướng dẫn, giám sát việc thực hiện việc quét mã QR Code khi ra/vào cơ sở. 

     Giao Phòng Thanh tra và các Tổ kiểm tra Covid-19 của Sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Sở Du lịch đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.