Quyết định Về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026; Nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các chức danh cấp Trưởng phòng, cấp Phó trưởng phòng và tương đương

Thứ Ba, 09/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tin cùng chuyên mục