Thông báo Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Hai, 08/11/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tin cùng chuyên mục