Danh sách Cán bộ được phê duyệt quy hoạch các chức danh Cấp Trưởng phòng, Cấp Phó trưởng phòng và tương đương nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Ba, 31/01/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tin cùng chuyên mục