Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thứ Hai, 09/05/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tin cùng chuyên mục