Thông báo Chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm 2024

Thứ Bảy, 20/01/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )