Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Thứ Tư, 02/06/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )