Hội nghị bàn giải pháp triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh về Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Sáu, 11/03/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )