Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Sáu, 23/12/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )