Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 1518/BVHTTDL-TCDL ban hành ngày 11/5/2021 của Bộ VHTTDL, cho đến nay trên cả nước đã ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của nhiều địa phương trong việc đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 qua website https://safe.tourism.com.vn.

 

" />

Cần đẩy nhanh việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL

Thứ Hai, 24/05/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 1518/BVHTTDL-TCDL ban hành ngày 11/5/2021 của Bộ VHTTDL, cho đến nay trên cả nước đã ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của nhiều địa phương trong việc đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 qua website https://safe.tourism.com.vn.

 

Các địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL về đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19

Trong ngày 12/5/2021, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 563/SVHTTDL-DL yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục rà soát, đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 hàng ngày thực hiện theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL và công văn số 1445/SVHTTDL-QLDL ngày 26/11/2020 của Sở VHTTDL về chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và nghiêm túc thực hiện tự đánh giá an toàn Covid-19. Trong đó lưu ý chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.

Cơ sở lưu trú tại tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL về đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19

Là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19, ngày 13/5/2021, Sở Du lịch Quảng Ninh tiếp tục có công văn số 820/SDL-CSLT đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục thực hiện, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật trên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL tại công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9/11/2020. Sở lưu ý các cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống. Thực hiện công bố, niêm yết mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

Sở Du lịch Quảng Ninh sẽ phối hợp với UBND các địa phương, sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ cho phép cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.

UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 14/5/2021 có công văn số 4086/UBND-KGVX giao Sở Du lịch Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu theo văn bản số 1518/BVHTTDL-TCDL của Bộ VHTTDL. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền, chỉ cho phép các cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đón và phục vụ khách.

Tại Hòa Bình, Sở VHTTDL Hòa Bình ngày 14/5/2021 đã ban hành văn bản số 759/SVHTTDL-QLDL yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục đăng ký và thực hiện tự đánh giá an toàn Covid-19 theo nội dung được hướng dẫn tại công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL và công văn số 1518/BVHTTDL-TCDL của Bộ VHTTDL. Sở nhấn mạnh, đối với các đơn vị không chủ động đăng ký, không tự đánh giá và kết nối hệ thống an toàn Covid quốc gia, không đảm bảo công tác an toàn trong phòng chống dịch sẽ không được đón khách lưu trú.

Cần đẩy nhanh việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 qua website https://safe.tourism.com.vn

Tính riêng từ ngày 11/5/2021 khi công văn số 1518/BVHTTDL-TCDL được ban hành đến chiều ngày 20/5/2021, trên hệ thống thông tin đăng ký, khai báo an toàn Covid-19 qua website https://safe.tourism.com.vn đã có thêm 2.090 cơ sở lưu trú du lịch đăng ký mới, nâng tổng số cơ sở lưu trú du lịch đã đăng ký lên 9.900. Trong đó, Quảng Ninh là địa phương triển khai thực hiện tích cực nhất, đến thời điểm này đã có trên 1.600 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký.

Đáng chú ý, tỷ lệ khai báo an toàn Covid-19 ở một số địa phương khá cao như: Khánh Hòa có 394 cơ sở đăng ký với gần 9,2 nghìn lượt khai báo, trung bình mỗi cơ sở khai báo 23 lần; Đà Nẵng có 372 cơ sở đăng ký với gần 6,8 nghìn lượt khai báo, trung bình mỗi cơ sở khai báo 18 lần; bên cạnh đó là Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu… Hệ thống cũng ghi nhận một số địa phương chưa quyết liệt triển khai việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19. Ngoài ra, chỉ sau hơn 1 tuần, số lượng cơ sơ lưu trú đăng ký và đánh dấu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động đã tăng đến 325 cơ sở.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 30.000 cơ sở lưu trú du lịch. Với 9.900 cơ sở đã đăng ký thì chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 30% trên tổng số. Do vậy, các cơ sở lưu trú du lịch cần tiếp tục đẩy nhanh việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 qua website https://safe.tourism.com.vn theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL.

Điều này có ý nghĩa quan trọng kết nối thông tin kiểm soát dịch bệnh từ các cơ sở lưu trú du lịch ở địa phương đến các cơ quan quản lý ở Trung ương, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn