Thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các đề tài, dự án năm 2022, Sở Du lịch triển khai thực hiện đề tài khoa học "Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình".

" />

Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhân dân và khách du lịch về logo, slogan du lịch Ninh Bình

Thứ Hai, 18/09/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các đề tài, dự án năm 2022, Sở Du lịch triển khai thực hiện đề tài khoa học "Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình".

Sở Du lịch thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu, thiết kế dự thảo 5 phương án biểu trưng (logo) và câu khẩu hiệu (slogan) du lịch Ninh Bình. Sở đã tổ chức hội thảo khoa học "Thảo luận lựa chọn mẫu thiết kế thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình" để lấy ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, những người làm du lịch...

Hiện nay, Ninh Bình chưa có logo, biểu tượng dùng cho quảng bá du lịch đúng nghĩa. Các logo, biểu tượng hiện có chỉ mang tính định danh của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch địa phương.

Mục tiêu cao nhất là đưa ra một mẫu thiết kế thể hiện nổi bật nét đặc trưng về mặt tự nhiên, địa lý của vùng đất là nơi "tụ sơn, hội thủy" với di sản thế giới hỗn hợp "Quần thể danh thắng Tràng An". Qua đó, truyền tải thông điệp về những giá trị riêng có mà du lịch Ninh Bình mang tới cho du khách.

Trên cơ sở đó, Sở Du lịch trân trọng xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhân dân và khách du lịch về các phương án, đồng thời đề nghị gợi ý lựa chọn 1 phương án logo và câu khẩu hiệu trong 5 phương án dự thảo để quảng bá du lịch Ninh Bình trong thời gian tới. 

Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Du lịch Ninh Bình, địa chỉ: số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình hoặc email: nghiepvudulichnb@gmail.com, trước ngày 30/9/2023 để Sở Du lịch hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Du lịch rất mong nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhân dân và khách du lịch. 

Dưới đây là phương án mẫu biểu trưng và câu khẩu hiệu du lịch Ninh Bình:

 

Nguồn:BaoNinhBinh.org.vn