Lễ hội chùa Bái Đính

Thứ Sáu, 27/01/2017
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Lễ hội chùa Bái Đính được tổ chức từ ngày mùng 6/1 âm lịch và kéo dài đến hết tháng 3 hàng năm.

 

Lễ hội chùa Bái Đính gồm 2 phần.Phần lễ gồm các nghi thức thắp hương thờ Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn. Phần hội chùa Bái Đính gồm có các trò chơi dân gian, thăm thú hang động, vãn cảnh chùa, thưởng thức nghệ thuật hát Chèo, Xẩm, Ca trù đất Cố đô.