Thành phố Ninh Bình tập huấn về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Thứ Hai, 22/11/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 20/11, Thành phố Ninh Bình đã tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Thành phố Ninh Bình tập huấn về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự tập huấn tại điểm cầu Thành ủy Ninh Bình có lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể thuộc thành phố; lãnh đạo Trung tâm chính trị Thành ủy, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; lãnh đạo, cán bộ Công an thành phố phụ trách lĩnh vực.

Tại điểm cầu UBND thành phố Ninh Bình có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố. Tại điểm cầu các xã, phường của thành phố có Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và cán bộ, công chức, người lao động các phường, xã.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 1 ngày. Giảng viên là ông Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) và cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình.

Các chuyên đề được giới thiệu tại hội nghị tập huấn gồm: Kiến thức và các nội dung, thành phần, nhiệm vụ trong phát triển Chuyển đổi số; Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chia sẻ thông tin, an toàn thông tin trên môi trường số và Kỹ năng làm việc trên môi trường số.

Qua hội nghị tập huấn, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ từ thành phố đến các phường, xã của thành phố Ninh Bình có thêm kiến thức về chuyển đổi số nói chung, trong cơ quan nhà nước nói riêng; hoàn thiện thêm kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng hoạt động trên môi trường số trong cơ quan hành chính nhà nước và hoàn thiện nền tảng xây dựng chính quyền điện tử để thực hiện công việc nhanh chóng, khoa học, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, phục vụ người dân tốt hơn. 

Từ đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn