Số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cao trong quý I/2024

Thứ Ba, 19/03/2024

Số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cao
trong quý I/2024

Số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 3 ước đạt trên 1.314,2 nghìn lượt khách, gấp hơn 1,4 lần so với tháng cùng kỳ năm trước; số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 206 nghìn lượt, gấp hơn 1,6 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 227,7 nghìn ngày khách, gấp hơn 1,3 lần so với tháng cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch tháng 3 ước đạt trên 1.291,2 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần so với tháng cùng kỳ năm trước, trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 79,6 tỷ đồng, gấp hơn 1,3 lần; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 611,6 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 153 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần; vé tham quan ước đạt trên 90,5 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 173,2 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 183,1 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần.

Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2024, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.897,8 nghìn lượt khách, gấp hơn 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 619,4 nghìn lượt, gấp hơn 1,6 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 686,2 nghìn ngày khách gấp hơn 1,4 lần.

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh cộng dồn 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt trên 3.660 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần, trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 231,2 tỷ đồng, gấp hơn 1,3 lần; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 1.729,7 tỷ đồng, gấp hơn 1,2 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 445,9 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần; vé tham quan ước đạt trên 257,2 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 480,3 tỷ đồng, gấp hơn 1,9 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 515,4 tỷ đồng, gấp hơn 1,9 lần.

Sở Du lịch tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, chuẩn bị nhân lực, đảm bảo đầy đủ mọi nguồn lực phục vụ khách du lịch với điều kiện tốt nhất, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tập trung tăng cường quản lý và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch, thực hiện tốt các quy định về ứng xử văn hóa, văn minh với du khách, góp phần thu hút đông đảo khách đến thăm quan.

Với những tín hiệu tốt lành những tháng đầu năm 2024 sẽ là động lực để hoạt động Du lịch tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mới. Từ đó dần khẳng định thương hiệu của du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón khách năm 2024 ước đạt 7,5 triệu lượt khách, trong đó có 900 ngàn lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 8.250 tỷ đồng.

Thế Hải