Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn

Thứ Tư, 20/03/2024

Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, còn có tên là đền Đinh Bộ Lĩnh; đền Văn Bòng hoặc đền Đại Hữu thuộc thôn Văn Bòng, xã Gia Phương huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tương truyền, đây chính là nơi gắn với tích sinh ra Đinh Bộ Lĩnh, người anh hùng dân tộc có công trong việc dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Tại đây, cũng có bài vị thờ các quan trung thần là tứ trụ triều đình gồm Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ.

Đền thờ quay hướng tây có ba toà, kiến trúc theo kiểu “tiền nhất, hậu đinh”. Đền có một số nét kiến trúc giống đền vua Đinh Tiên Hoàng ở cố đô Hoa Lư như Hồ bán nguyệt, nghi môn quan và hình rồng trên mái. Tuy nhiên ở đây có nhiều điểm khác, các chi tiết kiến trúc đơn giản hơn, không gian đền đẹp hơn. Toàn bộ các đầu bẩy chạm khắc hoa văn lá lật, riêng gian giữa mặt đầu bẩy chặm khắc rồng. Các con chồng ở hệ thống các vì kèo đều được chạm hoa văn lá lật. Bờ nóc Tiền bái hình lưỡng long chầu nguyệt. Hệ thống cột bằng gỗ lim.

Hàng năm, vào dịp lễ hội cố đô Hoa Lư, người thôn Văn Bòng và xã Gia Phương, cũng mở hội đền và tham gia lễ rước kiệu lửa từ quê hương vua về cố đô Hoa Lư. Với những giá trị đó, đền thờ Đinh Tiên Hoàng đã được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm 1993.

TH