Chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, 05/03/2024

Ngày 04 tháng 3 năm 2024 Chính phủ Quyết định số 218/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 . Chi tiết như sau: