v/v phối hợp tuyên truyền Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2023; "Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc" và "Festival Chí Linh - Hải Dương" năm 2023

Thứ Tư, 27/09/2023