Quyết định số 131/QĐ-SDL về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình

Thứ Ba, 21/07/2020