Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch

Thứ Sáu, 14/10/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tin cùng chuyên mục