Kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn năm 2020

Thứ Sáu, 10/01/2020