Thông báo Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ Nhật, 24/12/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )