Kế hoạch số 243/KH-SDL ngày 14/4/2021 của Sở Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" do Bộ Tư pháp tổ chức

  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Tin cùng chuyên mục