Tiếp tục triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Thứ Sáu, 22/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản chỉ đạo số 425/UBND-VP6 ngà 22/7/2021 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay,Sở Du lịch đã tiếp nhận và hỗ trợ cho 61/223 hướng dẫn viên du lịch do Sở cấp thẻ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để tiếp tục hỗ trợ các Hướng dẫn viên du  lịch trong thời gian tới, ngày 20/10/2021 Sở Du lịch Ninh Bình đã ban hành Công văn số 797/SDL-QLDL về việc triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (lần 2) đề nghị Ban quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, các công ty lữ hành, Hiệp hội du lịch tỉnh thông tin đến các hướng dẫn viên du lịch tại các đơn vị được biết, liên hệ gửi hồ sơ đề nghi hỗ trợ.

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở), địa chỉ: Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình.

Mọi chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch, điện thoại: 0973.485.731, email: thuylinh.hoalu9290@gmail.com. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây