Giá vé tham quan các khu, điểm du lịch

Thứ Năm, 20/08/2020

I. KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CỐ ĐÔ HOA LƯ:  
- Người lớn: 20.000đ/người
- Trẻ em từ 6-15 tuổi: 10.000đ/người
- Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người tàn tật: 10.000đ/người
II. KHU DANH THẮNG TRÀNG AN:
- Người > 1,3m: 250.000đ/người
- Trẻ em từ 1m - 1,3m: 120.000đ/người
- Trẻ em <1m: 0
- Giá vé hướng dẫn viên: 300.000đ/tour
(Giá vé đã bao gồm cả phí đò và phí danh lam)
III. CHÙA BÁI ĐÍNH:
- Vé xe điện: 60.000đ/người
- Vé thăm quan Bảo tháp: 50.000đ/người
- Giá vé hướng dẫn viên: 300.000đ/tour
IV. NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM
Không thu vé
V. KHU DU LỊCH TAM CỐC – BÍCH ĐỘNG:
1. Tuyến Tam Cốc:
- Vé tham quan danh lam thắng cảnh
+) Người lớn: 120.000đ/người/lượt
+) Trẻ em (cao dưới 1.4m): 60.000đ/người/lượt
- Vé chở đò: 150.000đ/chuyến đò
Khách nội địa: 4 người/đò/chuyến (phụ thu người thứ 5: người lớn: 40.000đ; trẻ em: 20.000đ)
Khách quốc tế: 2 người/đò/chuyến (phụ thu người thứ 3: người lớn: 75.000đ; trẻ em: 35.000đ)
2. Tuyến Thạch Bích - Thung Nắng
- Vé tham quan danh lam thắng cảnh
+) Người lớn: 20.000đ/người
+) Trẻ em từ 6-15 tuổi: 10.000đ/người
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 10.000đ/người
- Vé đò:
+) Người lớn: 100.000đ/chuyến
+) Trẻ em từ 6-15 tuổi: 50.000đ/chuyến
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 50.000đ/chuyến
Khách nội địa: 4 người/đò/chuyến
Khách quốc tế: 2 người/đò/chuyến
3. Tuyến Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt
- Vé tham quan danh lam thắng cảnh
+) Người lớn: 20.000đ/người
+) Trẻ em từ 6-15 tuổi: 10.000đ/người
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 10.000đ/người
- Vé đò:
+) Người lớn: 120.000đ/chuyến
+) Trẻ em từ 6-15 tuổi: 60.000đ/chuyến
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 60.000đ/chuyến
Khách nội địa: 4 người/đò/chuyến
Khách quốc tế: 2 người/đò/chuyến
VI. KHU SUỐI KHOÁNG NÓNG KÊNH GÀ
Hiện nay, Khu nghỉ dưỡng đang đóng cửa để đầu tư xây dựng nên không đón khách 
VII. KHU DU LỊCH HANG MÚA
- Người lớn: 100.000đ/người/lượt
- Trẻ em dưới 10 tuổi: 0
VIII. KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC VÂN LONG
- Vé tham quan danh lam thắng cảnh
+) Người lớn: 20.000đ/người
+) Trẻ em cao dưới 1m: 10.000đ/người
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 10.000đ/người
- Vé đò:
+) Người lớn: 50.000đ/chuyến
+) Trẻ em cao dưới 1m: 25.000đ/chuyến
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 25.000đ/chuyến
IX. VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
- Người lớn: 60.000đ/người
- Trẻ em từ 6 - 15 tuổi: 10.000đ/người
- Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 15.000đ/người
- Sinh viên: 20.000đ/người.
X. ĐỘNG AM TIÊN
- Người lớn: 20.000đ/người
- Trẻ em: 10.000đ/người
XI. NÚI NON NƯỚC
Giá vé: 5.000đ/người
XII. HỒ ĐỒNG CHƯƠNG
- Người lớn: 30.000đ/người
- Trẻ em dưới 1.2m: 0
XIII. ĐỘNG THIÊN HÀ (Tuyến Bến thuyền nhà Lê - hang Bụt - Động Thiên Hà)
- Vé tham quan danh lam thắng cảnh
+) Người lớn: 70.000đ/người
+) Trẻ em từ 6 - 15 tuổi: 35.000đ/người
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 35.000đ/người
- Vé đò:
+) Người lớn: 50.000đ/chuyến
+) Trẻ em cao từ 6 - 15 tuổi: 25.000đ/chuyến
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 25.000đ/chuyến
Không chở quá 5 hành khách trên thuyền
XIV. TUYẾN NÚI GHỀNH THÁP - HANG LUỒN - ĐỘNG LIÊN HOA - NÚI MÁNG NƯỚC
- Người trên 15 tuổi đến dưới 60 tuổi: 70.000đ/người
- Trẻ em từ đủ 06 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên): 35.000đ/người
- Miễn thu đối với trẻ em dưới 06 tuổi.
XV. KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN CHIM THUNG NHAM
- Vé tham quan danh lam thắng cảnh
+) Người lớn: 100.000đ/người
+) Trẻ em từ 6 - 15 tuổi: 50.000đ/người
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 50.000đ/người
- Vé đò:
+) Người lớn: 20.000đ/chuyến (hang Bụt), 40.000đ/chuyến (vườn chim)
+) Trẻ em cao từ 6 - 15 tuổi: 10.000đ/chuyến (hang Bụt), 20.000đ/chuyến (vườn Chim)
+) Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): 10.000đ/chuyến (hang Bụt), 20.000đ/chuyến (vườn Chim)
Thuyền bé không chở quá 5 hành khách/thuyền. Thuyền to không chở quá 10 hành khách/thuyền.