Thông báo: Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của công ty TNHH TMDV du lịch Nam Khánh

Thứ Ba, 11/08/2020

Ngày 08/9/2020, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ký ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 37-0006/2019/SDL- GP LHNĐ ngày 05/9/2019 của công ty TNHH TMDV du lịch Nam Khánh, địa chỉ Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông báo nội dung Quyết định: 146/QĐ-SDL ngày 08/9/2020. Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa dựa trên căn cứ thông báo của công ty TNHH TMDV du lịch Nam Khánh về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và các quy định của pháp luật có liên quan.

File đính kèm:Quyet_dinh_thu_hoi_Giay_phep_KD_dich_vu_lu_hanh_noi_dia.pdf