Thông báo thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH MTV du lịch Tam Cốc

Thứ Hai, 12/07/2021

Căn cứ thông báo của Công ty TNHH MTV du lịch Tam Cốc về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và các quy định của pháp luật có liên quan. Ngày 09/7/2021, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 37-0009/2019/SDL- GP LHNĐ ngày 12/11/2019 của Công ty TNHH MTV du lịch Tam Cốc, địa chỉ: thôn Tuân Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

 Sau 60 ngày kể từ ngày đăng Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trên Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, nếu không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút ký quỹ theo quy định.

Xem chi tiết thông báo tại đây