Thông báo thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hải Đăng

Thứ Hai, 25/10/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Căn cứ thông báo của công ty TNHH MTVĐầu tư Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hải Đăngvề việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và các quy định của pháp luật có liên quan. Ngày 22/10/2021, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 37-0004/2019/SDL-GP LHNĐ ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hải Đăng, địa chỉ: Số 610, Ngô Gia Tự, phố Tương Lai, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Sau 60 ngày kể từ ngày đăng Quyết định thu hổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trên Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, nếu không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút ký quỹ theo quy định.

Xem chi tiết tại đây