Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch

Thứ Ba, 16/11/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

        Thực hiện Luật Du lịch; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà  nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

        Tổ kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch của Sở Du lịch đã tiến hành kiểm tra cơ sở Tam Coc Dibi Villa, địa chỉ Thôn Đam Khê ngoài, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế, Tổ kiểm tra đã trình Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 211/QĐ-SDL ngày 12/11/2021 về việc công nhận kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch đối với cơ sở Tam Coc Dibi Villa.