Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021

  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 24/02/2021, Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 115/KH-SDL về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021

Xem chi tiết

Tin cùng chuyên mục