Restaurants in Van Long - Cuc Phương area

Thursday, 05/01/2017
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhà hàng nhà sàn Vân Long/ Van Long cottage restaurant
Địa chỉ (Add): xã Gia Vân (commune), huyện Gia Viễn (district)
Điện thoại/Tel: 02293.641.248. 
Website: ninhbinhtourist.com.vn
Nhà hàng Lúa Vàng/ Lua Vang restaurant
Địa chỉ (Add): đường Vân Long (road), xã Gia Vân (commune), huyện Gia Viễn (district)
Điện thoại/Tel: 02293.658.585
Nhà hàng vườn quốc gia Cúc Phương
Cuc Phuong national park restaurant
Địa chỉ (Add): xã Cúc Phương (commune), huyện Nho Quan (district)
Điện thoại/Tel: 02293.848.006. 
Website: www.cucphuongtourism.com

View more