Chi tiết văn bản
Số hiệu 609/SDL-VP
Trích yếu V/v tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Ký duyệt GĐ - Bùi Văn Mạnh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm