Liên hệ

SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ:     Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:     02293.871.263, Fax:02293.871.263

Email:     sodulich@ninhbinh.gov.vn

Website:     sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử