Chi tiết văn bản
Số hiệu 33/SDL-QLDL
Trích yếu Về việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch và xuất nhập
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày hiệu lực 11/01/2023
Ký duyệt PGĐ- Phạm Duy Phong
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm