Chi tiết văn bản
Số hiệu 12/2023/TT-BVHTTDL
Trích yếu Thông tư số 12/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 15/12/2023
Ký duyệt Nguyễn Văn Hùng
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm