Chi tiết văn bản
Số hiệu 03/2021/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chính phủ và vị trí trong lĩnh vực thanh tra , tiếp cộng dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng , chông tham nhũng tại chính quyền đại phương
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm