Chi tiết văn bản
Số hiệu 2973/BVHTTDL-DSVH
Trích yếu Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Ký duyệt TT-Hoàng Đạo Cương
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm