Chi tiết văn bản
Số hiệu 1229/SDL-QLDL
Trích yếu Tăng cường phân loại, thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày hiệu lực 29/11/2022
Ký duyệt PGĐ-Phạm Duy Phong
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm