Chi tiết văn bản
Số hiệu 1726 /QĐ-BVHTTDL
Trích yếu Quyết định ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 04/07/2023
Ngày hiệu lực 04/07/2023
Ký duyệt TT- Đoàn Văn Việt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm