Chi tiết văn bản
Số hiệu 14/2021/TT-BTP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 14/02/2022
Ký duyệt BTTT. Đặng Hoàng Oanh
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm