Chi tiết văn bản
Số hiệu 40/QĐ-BVHTTDL
Trích yếu Phê duyệt Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Ký duyệt Thứ trưởng - Đoàn Văn Việt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm