Chi tiết văn bản
Số hiệu 124/SDL-VP
Trích yếu Đăng ký dự tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực (JDC) tại Nhật Bản khóa học 2023 - 2025
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Ký duyệt GĐ - Bùi Văn Mạnh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm