Chi tiết văn bản
Số hiệu 60/CV-ĐU
Trích yếu Công văn về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 04/05/2023
Ký duyệt PGĐ - Phạm Duy Phong
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm