Chi tiết văn bản
Số hiệu 02-CTr/BCSĐ
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII " Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày ban hành 24/08/2022
Ngày hiệu lực 24/08/2022
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm