Chi tiết văn bản
Số hiệu 63/BC-ĐU
Trích yếu Báo cáo giữa nhiệm kỳ đại hội
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Ký duyệt PBT - Phạm Duy Phong
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm