Thông báo cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động, dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 06/07/2021

Ngày 02/07/2021 UBND tỉnh đã ban hành công văn số 369/UBND-VP6 về việc cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tin cùng chuyên mục