Số điện thoại hỗ trợ khách du lịch

Thứ Năm, 20/08/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Hotline hỗ trợ khách du lịch Ninh Bình: 19000117 (24/24h)

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư:
Quản lý, điều hành: 0913.061.023 (A. Đằng)
Đồn công an Hoa Lư: 02293.620.209
Khu du lịch sinh thái Tràng An:
Phòng Kinh doanh: 088.871.3535
Trạm công an Tràng An: 02293.502.121
Trạm hỗ trợ khách du lịch Tràng An: 02293.886.068
Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động:
Trạm công an Tam Cốc: 02293.618.109
Trạm hỗ trợ khách Tam Cốc – Bích Động: 02293.886.068
Khu tâm linh núi Chùa Bái Đính:
Đồn công an Gia Sinh: 02293.868.709
Trạm hỗ trợ khách du lịch Bái Đính: 02293.886.068
Vườn quốc gia Cúc Phương:
Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ: 02293.848.006
Công an huyện Nho Quan: 02293.868.007
Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan: 02293.866.081
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long:
Trạm trưởng trạm du lịch Vân Long: 0915.431.058 (A. Quang)
Công an huyện Gia Viễn: 02293.868.018
Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn: 02293.640.307
Nhà thờ đá Phát Diệm:
Phòng Văn hóa thông tin huyện Kim Sơn: 02293.725.279
Công an Thị trấn Phát Diệm: 02293.862.212
Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn: 02293.724.824

Tin cùng chuyên mục