Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021

Thứ Tư, 10/03/2021
Tin cùng chuyên mục