Điểm thành tựu Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ Sáu, 29/12/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tiến trình chuyển đổi số của Ninh Bình được thực hiện quyết liệt, có tính toàn dân, toàn diện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Về Chính quyền số

Hệ thống giám sát điều hành thông minh (IOC) luôn đảm bảo vận hành thông suốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh hiệu quả, toàn diện.

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành được triển khai ứng dụng cho 100% các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tất cả các đơn vị đều đã thiết lập mạng nội bộ, kết nối các máy tính, phục vụ ứng dụng phần mềm chuyên ngành, các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai và duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả cho 172 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Cổng dữ liệu tỉnh tại địa chỉ: https://data.ninhbinh.gov.vn đã công khai dữ liệu mở cho 11 lĩnh vực, ghi nhận trên 38.000 lượt truy cập với trên 1.500 dữ liệu đã được chia sẻ.

- Số lượng, chất lượng hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến toàn trình không ngừng nâng cao.

- UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã, huyện, sở, ngành, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; Phấn đấu năm 2024 hoàn thành chuyển đổi số cấp xã cho 100% xã, phường, thị trấn.

Về Kinh tế số

Các thành phần kinh tế đều quan tâm đến chuyển đổi số.

100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.

Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 8,4%. Số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số là gần 135.000 hộ, tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử đạt 37%. Số tài khoản được mở trên các sàn thương mại điện tử (postmart.vn và voso.vn) là hơn 110.000 tài khoản với hơn 1.800 sản phẩm đưa lên sàn và gần 25.000 lượt giao dịch, đạt giá trị trên 5,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác ước đạt gần 766.000.

Về xã hội số

Người dân đã quen với khái niệm chuyển đổi số; Hiểu, tin và sử dụng dịch vụ số phục vụ công việc và cuộc sống.

90% gia đình đã sử dụng Internet. Tỷ lệ hộ sử dụng Internet cáp quang đạt 70,8%.

Hơn 524.000 tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt; 90% người dân có Hồ sơ sức khỏe điện tử sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe. 

Tỷ lệ nộp học phí, viện phí không dùng tiền mặt đạt 50%.

Nhất quán quan điểm: Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, việc tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số sẽ mở ra nhiều không gian phát triển mới.

Những kết quả ấn tượng của năm 2023 là tiền đề để năm 2024 cả hệ thống chính trị tiếp tục tăng tốc, bứt phá, tập trung thực hiện mục tiêu “Phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, tạo ra những giá trị mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo nbtv.vn