Cuộc thi “Trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet” Kỳ 3 năm 2023, có gần 9.000 lượt người tham gia dự thi.

Thứ Hai, 09/10/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cuộc thi “Trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet” Kỳ 3 năm 2023 được Ban Tổ chức phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7 đến ngày 30/10/2023 qua hình thức trắc nghiệm trên mạng internet, thông qua máy vi tính hoặc điện thoại thông minh tại địa chỉ http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn. 

Với 10 câu hỏi, Cuộc thi nhằm tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Qua tổng hợp kết quả Kỳ 3, đến hết ngày 30/9/2023 có tất cả gần 9.000 lượt người tham gia dự thi; 2.863 lượt người trả lời đúng 10 câu hỏi.

Để hưởng ứng Cuộc thi, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, tuyên truyền, vận động được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia Cuộc thi, tiêu biểu như: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Yên Khánh, UBND huyện Kim Sơn, Kho bạc Nhà nước huyện Yên Khánh…

Qua chấm thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn được gần 100 bài có câu trả lời đúng nhiều nhất, có số dự đoán lượt người tham gia dự thi gần đúng nhất và có thời gian tham gia thi sớm nhất để đưa vào danh sách chấm giải. Ban Giám khảo Cuộc thi đã tổ chức chấm các bài dự thi theo đúng Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi, đảm bảo thời gian, chất lượng, công bằng và khách quan. Đồng thời tổng hợp kết quả và đề xuất hình thức khen thưởng trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định khen thưởng cho những những người xuất sắc nhất, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.