Chuyển đổi số cấp xã ở Ninh Bình – Nhiều kinh nghiệm hay

Thứ Tư, 11/10/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Kế hoạch 164, ngày 3/10/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã (phiên bản 1.0), xác định mục tiêu đến hết năm 2023, thực hiện chuyển đổi số cho 50% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn mỗi huyện, thành phố. Sau một năm triển khai, các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo.

Để chuyển đổi số thành công, yếu tố quan trọng nhất là thay đổi tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm. Với mục tiêu để cả hệ thống chính trị nhận rõ tác động tích cực của chuyển đổi số, từ đó hiểu, tin và lan tỏa đến nhân dân cùng tham gia, ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình, chính quyền xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư đã quyết liệt không sử dụng văn bản, tài liệu giấy.

Từ đây, các thôn, xóm cũng thành lập nhóm Zalo chính thức của mình. Mỗi hộ cử một thành viên tham gia. Khi có thông báo của thôn, các thành viên này sẽ trao đổi lại cho tất cả người thân của gia đình mình nắm được.

Để làm dày hơn sự hiện diện của công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày, nhiều địa phương đã đầu tư máy tính có kết nối internet, wifi miễn phí tại các nhà văn hóa. Bà con nhân dân tới đây hướng dẫn, chỉ bảo cho nhau cách khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ cuộc sống, công việc hàng ngày của mình. Trường hợp vẫn chưa tự mình thực hiện được thì khi có nhu cầu giải quyết TTHC, cán bộ tại bộ phận một cửa sẽ hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các ngành, địa phương, những đơn vị thực hiện chuyển đổi số cấp xã theo kế hoạch, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Chuyển đổi số cấp xã giúp thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, thực hiện đúng quan điểm “lấy người dân làm trung tâm”. Kinh nghiệm, cách làm của các địa phương trong năm 2023 là tiền đề quan trọng để bước sang năm 2024, các huyện, thành phố hoàn thành chuyển đổi số cho 100% xã, phường, thị trấn.